Erityispalvelut

Erityispalvelumme käsittävät esimerkiksi osakeyhtiölain mukaiset erityiset tarkastukset, konkurssipesien erityistarkastukset, yrityssaneerauksiin liittyvät selvitykset, muut taloudelliset selvitykset ja laskelmat, osakassopimuksien laadintaan liittyvän konsultoinnin sekä muut asiantuntijalausunnot.