Sisäinen tarkastus

Pienellä tai keskisuurella, saati mikroyrityksellä, ei usein ole taloudellisesti järkevää olla omaa täysipäiväistä sisäistä tarkastajaa, mutta se ei tarkoita, etteivätkö ne kohtaisi samoja ongelmia, kuin suuremmat yhtiöt. Voimme auttaa yritystänne mm:

  • Riskienhallinnassa yrityksen strategiaa tukevalla tavalla niin yksittäisten projektien kanssa kuin koskien yrityksen koko toimintaa. Apumme voi liittyä esimerkiksi
    • yritystä uhkaavien riskien tunnistamiseen,
    • yritystä uhkaavien riskien laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen arviointiin ja analysointiin tai
    • siihen, millä tavoilla yrityksen olisi hyvä vastata sitä uhkaaviin riskeihin.
  • Yrityksen toimintaa haittaavien vikojen, virheiden ja muiden ongelmien todellisten syiden selvittämisessä niin sanotuilla Root Cause Analysis -menetelmillä.
  • Yrityksen sisäisen valvontaympäristön, kontrollien ja prosessien arvioinnissa ja kehittämisessä.